Vēsture

     Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde dibināta 1987. gada jūlijā. Bērnudārzā darbojās 10 grupas un 2 pirmās sešgadnieku klases, bērnus pieņēma no 1 gada vecuma.
     Iestādes vadītāja līdz 1993. gadam bija Jeļena Bakša. Bērnudārzā apguva programmu krievu valodā.
     1993. gadā iestādē atvēra dažas latviešu valodas plūsmas grupas un iestādes vadītāja bija Marta Meldere.
    1995. gadā viss bērnudārzs realizēja programmu latviešu valodā, tika atvērtas arī 1-4 klases un pievienota Daugavpils Mežciema filiāle. Bērnudārzs ieguva nosaukumu Daugavpils 2. sākumskola un par direktori nozīmēja Veltu Kolpakovu.
    Skola- bērnudārzā darbojās 4 klases un 8 grupas.
   2002. gadā 2. sākumskola ieguva nosaukumu Zeltkalna pamatskola. Telpās Tartu ielā 8 bija 12 grupas un Minskas ielā 1 1.-6. klases.
   2006. gadā reorganizācijas rezultātā skola tika pārcelta uz Daugavpils 16. vidusskolu, bet bērnudārzs atguva savu iepriekšējo nosaukumu Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde.
    2007. gadā tika uzsākti renovācijas darbi, nomainīti logi, atjaunota iestādes fasāde un modernizēta virtuve, 1. stāvā nomainīta un siltināta grīda.

 

 

  Ikdienā par bērniem rūpējās pirmsskolas skolotājas, pirmsskolas skolotāju palīgi, mūzikas skolotāja, pirmsskolas iestādes māsa, vadītājas vietniece, vadītājas vietniece saimnieciski administratīvajā darbā, pavāri un citi tehniskie darbinieki.