Rotaļnodarbību saraksts 2020./2021. m.g.

Pirmdiena

Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (telpā vai ārā)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma-mūzika

Otrdiena

Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (telpā vai ārā)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma-mūzika

Trešdiena

Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (telpā vai ārā)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma-mūzika

Ceturtdiena

Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (telpā vai ārā)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma-mūzika

Piektdiena

Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (telpā vai ārā)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma-mūzika

 

Mācību jomas

Caurviju prasmes

Tikumi

Valodas joma- runas un valodas attīstīšana, stāstītmācīšana, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana, orientēšanās apkārtnē;

Sociālā un pilsoniskā joma- sadzīves iemaņu veidošana, noteikumu ievērošana, sociālās zinības un ētika;

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma- radošā darbība, mūzika, literatūra, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem;

Dabaszinātņu joma- iepazīšanās ar dabu, orientēšanās apkārtnē;

Matemātikas joma- matemātisko priekšstatu veidošana;

Tehnoloģiju joma- mājturība un tehnoloģijas (mājturība, rokdarbi, konstruēšana), drošības noteikumi;

Veselības un fiziskās aktivitātes joma-fiziskās aktivitātes, sporta spēles telpā un dabā, veselības mācība.

 

Kritiskā domāšana un problēmu risināšana

 

Jaunrade un uzņēmējspēja

 

Sadarbība

 

Pašvadīta mācīšanās

 

Pilsoniskā līdzdalība

 

Digitālās prasmes

 

 

Atbildība

Centība

Savaldība

Godīgums

Taisnīgums

Drosme

Līdzcietība

Mērenība

Laipnība

Solidaritāte

Tolerance

 

Mācību saturs tiek apgūts rotaļdarbībā ar integrētu mācību priekšmetu saturu visas dienas garumā telpās un ārā.

Fiziskās aktivitātes organizē sporta zālē/grupas telpā, ja ārā ir slikti laika apstākļi.

Ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām