Grupas

2021./ 2022. mācību gads

Pirmsskolas mūzikas skolotāja: Ludmila Revjakova

Logopēde: Edīte Subatoviča


 „Saulīte”(4-5 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Ināra Gorčika, Sanita Jaunošāne
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Anastasija Jačmenkina


„Zvaigznīte” (3-4 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Jūlija Gaidele, Inese Ambrosova
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Anna Gerasimova


„Jumītis” (2-3 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Lolita Stepanova, Anna Kostjukeviča
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Gunta Šakele


„Mēnestiņš” (5-6 g.)
Pirmsskolas skolotājas:  Kristīne Vasiļjeva, Gunta Koļesņikova
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Anita Deičmane


„Skujiņa” (5-6 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Elvīra Pivrika, Agita Pavloviča
Pirmsskolas skolotāja palīgs: 


„Laimiņa” (1-2 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Antonina Brokāne, Veronika Biruļa
Pirmsskolas skolotāja palīgs: 


„Dārziņš” (6-7 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Aina Marčenko, Inese Seļska
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Broņislava Škerba

„Austriņa” (3-4 g.)

Pirmsskolas skolotājas: Valentīna Zinovjeva, Inese Zvīdre 
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Alīna Čerkasova


„Auseklītis”  (6-7 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Solvita Utāne, Anastasija Gedroite
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Ināra Matileviča


„Tauriņš” (4-5 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Inese Gasparoviča, Kristīne Kokina
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Rita Vasiļjeva


„Māriņa” (5-6 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Sarmīte Vaģele, Ināra Tuliša
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Anna Jakuboviča


„Bitīte” (2-3 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Ināra Boldavenko, Anastasija Krecule
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Ināra Ignatjeva