Grupas

2022./ 2023. mācību gads

Pirmsskolas mūzikas skolotāja: Ludmila Revjakova, Baiba Pankjāne

Logopēde: Edīte Subatoviča


 „Saulīte”(5-6 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Ināra Gorčika, Sanita Jaunošāne
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Irina Podjava


„Zvaigznīte” (1-2 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Jūlija Gaidele, Inese Ambrosova
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Anna Gerasimova


„Jumītis” (1-2 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Lolita Stepanova, Anna Kostjukeviča
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Gunta Šakele


„Mēnestiņš” (6-7 g.)
Pirmsskolas skolotājas:  Kristīne Vasiļjeva, Gunta Koļesņikova
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Anita Deičmane


„Skujiņa” (6-7 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Elvīra Pivrika, Agita Pavloviča
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Anastasija Jačmenkina


„Laimiņa” (2-3 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Antonina Brokāne, Veronika Biruļa
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Viktorija  Žeļezņakova


„Dārziņš” (3-4 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Aina Marčenko, Inese Seļska
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Broņislava Škerba

„Austriņa” (4-5 g.)

Pirmsskolas skolotājas: Inese Zvīdre 
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Alīna Čerkasova


„Auseklītis” (4-5g.)
Pirmsskolas skolotājas: Solvita Utāne, Anastasija Gedroite
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Ināra Matileviča


„Tauriņš” (5-6 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Inese Gasparoviča
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Rita Vasiļjeva


„Māriņa” (6-7 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Sarmīte Vaģele, Ināra Tuliša
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Anna Jakuboviča


„Bitīte” (3-4 g.)
Pirmsskolas skolotājas: Ināra Boldavenko, Anastasija Krecule
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Ināra Ignatjeva