Dienas režīms 2020./2021. m. g.

 

 

Dienas režīma moments

 

Agrās bērnības grupa

(1-2 g.)

I jaunākā grupa

(2-3 g.)

II jaunākā grupa

(3-4 g.)

Vidējā grupa

(4-5 g.)

Vecākā grupa

(5-6 g.)

Sagatavošanas

grupa

(6-7 g.)

Bērnu pieņemšana, apskate, rīta rosme, rotaļas

7.00

Brokastis

8.05

8.15

8.20

8.25

8.30

8.35

Integrētas rotaļnodarbības un bērnu rotaļdarbība visas dienas garumā telpās un ārā, iekļaujot vismaz 45 min. darbībai svaigajā gaisā.

8.45

8.45

8.55

8.50

8.50

8.50

Gatavošanās pusdienām

10.45

11.10

11.50

12.10

12.20

12.30

Pusdienas

11.30

11.50

12.20

12.30

12.40

12.50

Atpūta (pasīva)

12.00

12.30

13.00

13.00

13.20

13.25

Pakāpeniska celšanās, rotaļas

15.00

15.00

15.10

15.10

15.20

15.30

Launags

15.30

15.30

15.40

15.45

16.00

16.10

Integrētas rotaļnodarbības un bērnu rotaļdarbība visas dienas garumā telpās un ārā, iekļaujot vismaz 45 min. darbībai svaigajā gaisā.

16.00

16.00

16.00

16.00

16.20

16.30

Bērnu došanās mājās

Līdz 18.00 (Pirmdienās līdz 18.30)

Dienas režīms sastādīts, pamatojoties uz 17.09.2013. MK noteikumiem Nr.890

“Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.