Administrācija

Vadītāja - Velta Kolpakova

Vadītājas vietniece izglītības jomā- Mudīte Ozola

Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā- Svetlana Sambure

Vispārējās aprūpes māsa - Ņina Pritiko

Lietvede- Lilita Vecele

Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Daugavpils_7PII_Pašnovērtējuma ziņojums_2021.pdf

Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestādes pašvērtējums

PASVERTEJUMS 2020.pdf

Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestādes privātuma politika

7.PII privatuma politika.pdf