28.04.2022. Iestādes darba laiks svētkos!

Cienījamie vecāki!

Pamatojoties uz LR likumu
"Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"

Iestāde:
Strādās- 2., 3., 5. un 6. maijā.
Nestrādās - 4. maijā.

Ar cieņu,
Iestādes administrācija