Nodarbību saraksts

Agrās bērnības grupā (1 -2 g.) I. jaunākajā grupā (2 – 3 g.) II. jaunākajā grupā (3 – 4 g.)
Latviešu valoda (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, runas attīstīšana) Latviešu valoda (runas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru) Latviešu valoda (runas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru)
Dabaszinības (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem) Dabaszinības (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem) Dabaszinības (iepazīstināšana ar dabu)
Matemātika (sensoro spēju attīstīšana) Matemātika (sensoro spēju attīstīšana, matemātisko priekšstatu veidošana) Matemātika
Sociālās zinības un ētika (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sociālo prasmju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem) Sociālās zinības un ētika (sociālo prasmju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm) Sociālās zinības un ētika (sociālo prasmju attīstīšana, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm)
Mūzika (darbības ar skaņām) Mūzika Mūzika
Fiziskā izglītība un veselība (kustību attīstība) Fiziskā izglītība un veselība (kustību attīstība) Fiziskā izglītība un veselība (kustību attīstība)
Vizuālā māksla (sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, tēlotājdarbība) Vizuālā māksla (sensoro spēju attīstīšana, zīmēšana, gleznošana, veidošana) Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana, veidošana)
Mājturība un tehnoloģijas (tēlotājdarbība) Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) Mājturība un tehnoloģijas (mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana)

Vidējā grupā (4 – 5 g.) Vecākajā grupā (5 – 6 g.) Sagatavošanas grupā (6 – 7 g.)
Latviešu valoda (runas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana) Latviešu valoda (runas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana) Latviešu valoda (runas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana)
Dabaszinības (iepazīstināšana ar dabu) Dabaszinības (iepazīstināšana ar dabu) Dabaszinības (iepazīstināšana ar dabu)
Matemātika Matemātika Matemātika
Sociālās zinības un ētika (sociālo prasmju attīstīšana, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm) Sociālās zinības un ētika (sociālo prasmju attīstīšana, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm) Sociālās zinības un ētika (sociālo prasmju attīstīšana, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm)
Mūzika Mūzika Mūzika
Fiziskā izglītība un veselība (kustību attīstība) Fiziskā izglītība un veselība (kustību attīstība) Fiziskā izglītība un veselība (kustību attīstība)
Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana, veidošana) Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana, veidošana) Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana, veidošana)
Mājturība un tehnoloģijas (mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana) Mājturība un tehnoloģijas (mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana) Mājturība un tehnoloģijas (mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana)