Grupas

Pirmsskolas mūzikas skolotāja: Ludmila Revjakova


 „Saulīte”
Pirmsskolas skolotājas: Ināra Gorčika, Sanita Jaunošāne
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Anna Kostjukeviča


„Zvaigznīte”
Pirmsskolas skolotājas: Jūlija Gaidele, Inese Ambrosova
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Anna Gerasimova


„Jumītis”
Pirmsskolas skolotājas: Dzidra Aļabjeva, Lolita Stepanova
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Aina Ivanova


„Mēnestiņš”
Pirmsskolas skolotājas: Inga Škutāne, Kristīne Vasiļjeva
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Anita Deičmane


„Skujiņa”
Pirmsskolas skolotājas: Elvīra Pivrika, Agita Pavloviča
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Janīna Cirša


„Laimiņa”
Pirmsskolas skolotājas: Antonina Brokāne, Jūlija Semjonova
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Anna Purpleviča


„Dārziņš”
Pirmsskolas skolotājas: Aina Marčenko, Inese Seļska
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Broņislava Škerba

„Austriņa”

Pirmsskolas skolotājas: Valentīna Zinovjeva, Inese Zvīdre 
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Gunta Šakele


„Auseklītis”
Pirmsskolas skolotājas: Solvita Utāne, Anastasija Gedroite
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Jeļena Sčoloka


„Tauriņš”
Pirmsskolas skolotājas: Inese Gasparoviča, Kristīne Kokina
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Veronika Biruļa


„Māriņa”
Pirmsskolas skolotājas: Sarmīte Vaģele, Ilona Gontare
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Anna Jakuboviča


„Bitīte”
Pirmsskolas skolotājas: Ināra Boldavenko, Anastasija Krecule
Pirmsskolas skolotāja palīgs: Ināra Ignatjeva