Dienas režīms

Dienas režīma moments

Agrās bērnības grupā

 (1 -2 g.)

I. jaunākajā grupā

(2 – 3 g.)

II. jaunākajā grupā

(3 – 4 g.)

Vidējā grupā

(4 – 5 g.)

Vecākajā grupā

 (5 – 6 g.)

Sagatavošanas grupā

(6 – 7 g.)

Bērnu pieņemšana, apskate, rotaļas

7.00

Rīta rosme

7.50

7.55

8.00

8.00

8.10

8.15

Brokastis

8.05

8.15

8.20

8.25

8.30

8.35

Rotaļnodarbības, nodarbības aktivitāšu centros

8.45

8.45

8.55

8.50

8.50

8.50

Pastaiga

9.45

10.00

10.20

10.30

11.00

11.00

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām

10.45

11.10

11.50

12.10

12.20

12.30

Pusdienas

11.30

11.50

12.20

12.30

12.40

12.50

Diendusa

12.00

12.30

13.00

13.00

13.20

13.25

Celšanās, norūdīšanas procedūras

15.00

15.00

15.10

15.10

15.20

15.30

Launags

15.30

15.30

15.40

15.45

16.00

16.10

Rotaļas, spēles, rotaļnodarbības, individuālais darbs

16.00

16.00

16.00

16.00

16.20

16.30

Pastaiga, rotaļas svaigā gaisā

16.30

16.40

16.50

16.50

17.00

17.10

Bērnu došanās mājās

Līdz 18.00 (pirmdien līdz 18.30)