Administrācija

Vadītāja - Velta Kolpakova

Vadītājas vietniece- Mudīte Ozola

Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā- Svetlana Sambure

Pirmskolas iestādes māsa- Ņina Pritiko

Lietvede- Lilita Vecele