11.06.2021. Iestādes darba laiks svētkos!

Cienījamie vecāki!

Pamatojoties uz LR likumu
"Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"

Iestāde:
Strādās - 19., 21.un 22 . jūnijā.
Nestrādās - 20.,23.,24.,25., 26. un 27.jūnijā.

Ar cieņu,
Iestādes administrācija