9.09.2020. Mazgā rokas tīras, lai no mikrobiem tās brīvas

https://www.spkc.gov.lv/lv/mazga-rokas-tiras-lai-no-mikrobiem-tas-brivas