8.04.2022. Iestādes darba laiks svētkos!

Cienījamie vecāki!
Pamatojoties uz LR likumu
"Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"
Iestāde:
strādās- 11., 12., 13. un 14.aprīlī.
slēgta -15. un 18. aprīlī.

Ar cieņu,
iestādes administrācija