31.08.2017. APU darba plāns 2017./2018. m.g.

APU darba plāns 2017./2018. m.g.

N. p. k.

Pasākums

Pasākuma saturs

Norises laiks

Atbildīgā(ās) persona (as)

 1.  

APU komandas sanāksme

Iepriekšējā gada rezultātu apkopojums

APU nozīme 5- 6 gadīgo bērnu uzvedības sekmēšanai

Jaunu dalībnieku ( skolotājas, grupu „Auseklītis”, „Mēnestiņš”, „Māriņa” bērni un vecāki)iesaiste

Mācību gada izvirzītie APU uzdevumi

13.09.2017.

Vadītāja

 1.  

Konsultācija APU komandas iesaistītajiem jaunajiem dalībniekiem

Uzvedības noteikumu izstrādāšana

Vēlamās uzvedības pozitīvais pastiprinājums

Noteikumu ievērošana un vienotu seku piemērošana

Vecāku iesaistīšana

20.09.2017

Vadītājas vietniece

 1.  

APU seminārs

Uzvedības noteikumu analīze un apkopošana

Vizuālā pasniegšana bērniem

11.10.2017.

Vadītājas vietniece

 

 1.  

Sadarbība ar vecākiem

Vecāku informēšana par APU ieviešanu grupā

Vecāku anketēšana

16.10.2017.-27.10.2017.

Vadītāja

Pirmsskolas skolotājas

 1.  

APU seminārs

Vecāku anketu analīze un apkopošana

Vienotu uzvedības noteikumu izstrādāšana

08.11.2017.

Vadītāja

 1.  

APU noteikumu ieviešanas jaunajās grupās

Vizuāla uzvedības noteikumu noformēšana

Pozitīvā pastiprinājuma ieviešana

No 13.11.2017.

Pirmsskolas skolotājas

 1.  

Foto izstādes grupās „Mani labie darbi mājās”

Bērnu un vecāku foto izstādes grupās

11.12.2017.-15.12.2017.

Pirmsskolas skolotājas

 1.  

I pusgada informācijas ievietošana iestādes mājas lapā

Paveiktā APU I pusgada darba izklāsts

28.12.2017.

Vadītājas vietniece

 1.  

APU sanāksme

I pusgada APU kustības rezultātu apkopošana

Turpmāko uzdevumu izvirzīšana

10.01.2018.

Vadītāja

 1.  

APU- latviešu tautas folklorā

Folkloras materiāla vākšana un apkopošana par pozitīvu uzvedību

Bērnu iepazīstināšana ar folkloras daudzveidību un bagātību

11.01.2018.-31.01.2018.

Vadītājas vietniece

Pirmsskolas skolotājas

 1.  

Konsultācija APU komandas dalībniekiem

Pirmsskolas skolotāja palīga loma APU

Uzvedības noteikumu aktualizēšana

 

07.02.2018.

Vadītāja

Vadītājas vietniece

 1.  

Videofilmas izveide

Sadarbības (vecāks- bērns –skolotājs) rezultātā izveidota videofilma

Iespējamie filmu varoņi: vecāki, bērni, skolotājas, no plastilīna izveidoti tēli, zīmēti tēli.

08.02.2018.-18.02.2018.

Vadītājas vietniece

Pirmsskolas skolotājas

 1.  

APU seminārs

Skolotāju iesaistīšana pašsacerēto stāstu, pasaku vai skeču izveidē par pozitīvo uzvedību

07.03.2018.

Vadītājas vietniece

 1.  

Pašsacerētas izrādes iestudēšana

Pašsacerētā darba iestudēšana ārpus nodarbību laikā

12.03.2018.-29.03.2018.

Pirmsskolas skolotājas

 1.  

Izrāžu pirmizrāde

Pašsacerētu darbu rādīšana bērniem un vecākiem

03.04.2018.-20.04.2018.

Pirmsskolas skolotājas

 1.  

Sapulce vecākiem

Vecāku informēšana par APU rezultātiem

Turpmāko uzdevumu izvirzīšana

25.04.2018.

Vadītāja

 1.  

APU sanāksme

I pusgada APU kustības rezultātu apkopošana

Turpmāko uzdevumu izvirzīšana

02.05.2018.

Vadītāja

 1.  

II pusgada informācijas ievietošana iestādes mājas lapā

Paveiktā APU II pusgada darba izklāsts

30.05.2018.

Vadītājas vietniece