30.11.2021. Bērnu reģistrācija uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē no 15.11.2021.

https://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/bernu-registracija-uznemsanai-daugavpils-pilsetas-pirmsskolas-izglitibas-iestade-no-15.11.2021

Informācijas avots-

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde