29.05.2020. Bērnu drošība vasarā

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem

https://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/zinas/25563-bernu-drosiba-vasara-5-jautajumi-kas-japarruna-ar-berniem

Bērnu drošība un traumatisma riski vasarā. Vecāki, laiks pārrunāt drošības noteikumus!

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/bernu-drosiba-un-traumatisma-riski-vasara-vecaki-laiks-parrunat-drosibas-noteikumus.a359283/

Lai galvā ķivere un prāts! Akcijā atgādina, ka rūpes par bērnu drošību ir pieaugušo pienākums

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/lai-galva-kivere-un-prats-akcija-atgadina-ka-rupes-par-bernu-drosibu-ir-pieauguso-pienakums.a362023/

Bīstamie batuti, braucamrīki un ūdeņi - bērni jāpasargā vasaras prieku baudīšanā

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/bistamie-batuti-braucamriki-un-udeni-berni-japasarga-vasaras-prieku-baudisana.a362778/