25.01.2017. "Latviešu jūtas dzejas krājums"- 210!

 Rūjienas luterāņu draudzes mācītājs un grāmatu spiestuves īpašnieks Gustavs fon Bergmanis 1807. gadā izdeva pirmo latviešu tautasdziesmu krājumu „Latviešu jūtu dzejas krājums” ar vairāk nekā 200 latviešu vārsmām. Šogad šim krājumam aprit 210 gadu.
     Tautas dziesmas radās cilvēkiem dziedot un dziedot arī izplatījusies pa visu Latvijas zemi. Turpmāk dziesmas tika arī teiktas ar izteiksmīgu intonāciju. Tautas dziesmu saturs tika bagātināts saistībā ar dzīves apkārtējo norisi. Ar tās palīdzību cilvēki varēja viens otram nodod domas, vēstījumu, slavinājumu un savas jūtas.
      Tautas dziesmu pūrs pateicoties paaudžu tālāk nodošanai ir saglabājies līdz mūsdienām un turpina savu dzīves ceļu latvju ļaužu ikdienas gaitās.
    Grupas „Auseklītis” skolotāja S. Ozolu bērnus iepazīstināja ar tautas dziesmu rašanos, tematikas bagātību, tautas dziesmas izdziedāšanu un pacilātu teikšanu. Skolotāja aicināja bērnus tautas dziesmu saturus iemūžināt attēlos, kas savukārt bērniem palīdzēja vieglāk tos apgūt. Katrā attēlā var saskatīt cilvēku attieksmi un jūtas pret dabu – tās pārmaiņām iestājoties citam gadalaikam.

                                     

    

Informāciju sagatavoja:
vadītājas vietniece
Mudīte ozola