23.10.2018. Mūsu mazā bibliotēka

     Rudens nāk ar savu krāsaino lapkriti un lielā virpulī augšup dzen koku lapas. Lapas lēni nolaižas lejup un skat, jau pārvērtās par lapām grāmatai, kurā kopā mīļi sāk sadzīvot burti, cipari un ilustrācijas.
     Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestādes grupas „Māriņa” bērni un skolotājas iesaistījās Piekrastes bibliotēkas organizētā projektā „Mūsu mazā bibliotēka”. Šī projekta ietvaros skolotājas aicināja vecākus grupā bērniem priekšā lasīt grāmatas. Vecāka paraugs, attieksme pret grāmatu un lasīšanu, ir viens no veicinošajiem nosacījumiem, lai bērnos rastos interesi par grāmatu un pašiem apgūt lasītprasmi. Pēc katras izlasītās grāmatas bērni ar prieku apspēlēja tur mājojošo sižetu.

  
     Pateicamies Piekrastes bibliotēkai par iespēju piedalīties projektā „Mūsu mazā bibliotēka”.


Informāciju sagatavoja:
vadītājas vietniece
Mudīte Ozola