23.04.2021. Iestādes darba laiks valsts svētkos!

Cienījamie vecāki!

Pamatojoties uz LR likumu
"Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"

Iestāde:
Strādās- 5., 6., 7. un 8. maijā.
Nestrādās -3. un 4. maijā.

Ar cieņu,
Iestādes administrācija