21.04.2021. Konkurss bērniem no 4 gadiem!

Labdien!
Aicinām jūsu izglītības iestādes audzēkņus piedalīties Latvijas
Biškopības biedrības izsludinātajā vizuālās mākslas konkursā “Bite, daba
un es”! Konkursa mērķis ir veicināt bērnu radošo un māksliniecisko
iztēli, iesaistīt un informēt bērnus par bišu nozīmi dabā un cilvēku
dzīvēs.

Konkursā aicinām piedalīties bērnus no 4 līdz 14 gadu vecumam. Darbu
iesniegšanas termiņš 31. maijs. Pilns konkursa nolikums ir pievienots
pielikumā, kā arī to var aplūkot šeit -
https://medus.lv/index.php/blogs/92-aicinam-piedalities-vizualas-makslas-konkursa!

Neskaidrību un jautājumu gadījumā, rakstiet uz šo e-pastu –
strops@strops.lv.
Konkursa noslēgumā, radošākie un tēmai atbilstošākie darbi rotās
Latvijas Biškopības biedrības 2022. gada sienas kalendāru, kā arī katrs
bērns un viņa klases skolotājs/audzinātājs, kura darbs tiks iekļauts
kalendārā, saņems tos dāvanā!

Aicinām skolotājus un audzēkņu vecākus informēt bērnus par zīmējumu
konkursu, bet bērnus aktīvi piedalīties!

Uz sadarbību,
Arta,
Latvijas Biškopības biedrība,
www.medus.lv