18.12.2020. Iestādes darba laiks svētkos.

Cienījamie vecāki!

Pamatojoties uz LR likumu

"Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"

Iestāde:
Strādās- 21., 22., 23., 28., 29., 30. decembrī.
Nestrādās- 24., 25., 26., 27., 31. decembrī
                  1., 2. 3. janvārī.

Ar cieņu,

Iestādes administrācija