14.01.2021. Informācija vecākiem!

Vecākiem ir  iespēja saņemt slimības palīdzības pabalstu bērnu pieskatīšanai ārkārtas situācijas apstākļos.

Slimibas_palidzibas_pabalsts.pdf

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde