12.05.2020. Informācija vecākiem!

Pamatojums:
Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Rīgā 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1. §)
Grozījumi MK rīkojumā Nr. 103. no 07.05.2020., kuri stājas spēkā no 12.05.2020.

1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. (MK 07.05.2020. rīkojuma Nr. 254 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 12.05.2020., sk. grozījuma 1. punkta ievaddaļu.

Komentārs: iestādē pagarinās ārkārtas situācija līdz 9. jūnijam


4.2. pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, nosaka bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību šajās iestādēs; (MK 07.05.2020. rīkojuma Nr. 254 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 12.05.2020., sk. grozījuma 1. punkta ievaddaļu).

Komentārs: tā, kā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 09.06.2020. iestāde nodrošina dežūrgrupas bērniem, kuru vecāki (aizbildņi) paši nevar nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Dežurgrupas:
2.gr.+3.gr.+ 4.gr. + 6.gr.
5.gr.+ 7.gr.+ 9.gr.+11.gr.


4.3.3. atļaut obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam. Dibinātājs nodrošina bērna likumiskā pārstāvja informēšanu par pieņemto lēmumu. Dibinātājs nodrošina mācības attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi;

Komentārs: no 13.05.2020. 8., 1., 10. un 12. grupas bērni atsāk obligāto 5-6 gadīgo apmācību klātienē, tas ir, apmeklēt pirmskolu.