1.11.2021. Iestādes darba laiks svētkos!

Cienījamie vecāki!

Pamatojoties uz LR likumu
"Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"

Iestāde:
strādās- 13., 15., 16. un 17. novembrī.
slēgta-18. un 19. novembrī.

Ar cieņu,
iestādes administrācija