1.09.2017. Pūces skola

 

         Jau 1. septembris teciņiem vien ienāk katrā izglītības iestādē, kā vēstītājs, un bērniem sākas zināšanu uzkrāšanas laiks.
     Iestādē pie grupu „Auseklītis” un „Dārziņš” bērniem ciemos atnāca Gudrā Pūce, kura Dižmežā ir atvērusi skolu pūcēniem. Tajā skolā tiek sniegtas zināšanas par norisēm apkārtnē, kā arī māca skaitīt un lasīt, saprast, kas ir labi padarīts darbs un ko nozīmē draudzība. Gudrā Pūce aicina bērnus jautrās aktivitātēs, kurās ar lepnumu var parādīt savas prasmes un zināšanas.
     Īss ieskats pasākumā.

 

Informāciju sagatavoja:
vadītājas vietniece
Mudīte Ozola